top of page

Med Konftel Smart Mikrofon kan du utvide innspillingsområdet til Konftel 800, for større konferanser med opptil 20 personer i rommet. Koble til en eller to ekstra mikrofoner avhengig av romstørrelse.
Mottaksområdet er 6 meter og den medfølgende tilkoblingsledningen 3 meter.
Konftel Smart Mikrofon har innebygd demping av ekko og bakgrunnsstøy gjennom OmniSound® teknologien.

Konftel Smart Mikrofon ekstra mikrofon til Konftel 800

  • Varenr: KON-900102144

bottom of page