XT SERIES, HEAVY-DUTY, 2-WAY RADIO CALLBOX 
DMR DIGITAL 

Denn «call boxen» kan monteres over alt. Den kan fungere med eksisterende radio systemer og tilpasses deres behov.

Den kan leveres både som uhf og vhf. Meget nyttig ved f eks varemottak, port vakt mm.

Power via batterier eller kablet til 220 v.

 

 

 

XT SERIES, HEAVY-DUTY, 2-WAY RADIO CALLBOX DMR DIGITAL kommunikasjon